Kontynuacja promocji Torunia w myśl strategi rozwoju PRIORYTET IV – wzmocnienie potencjału Torunia poprzez podkreślenie atrakcyjności miasta w jego bogatej oferty w zakresie turystyki edukacyjnej oraz jej bazy.
Celem projektu jest skoncentrowanie działań na budowaniu pozytywnych wspomnień opartych na zabawie i nauce poprzez włączenie do tradycyjnych programów zwiedzania elementów rozrywki oraz rozbudzanie zainteresowania młodzieży, dla której tradycyjne oglądanie kolejnych zabytków może być nudne.

Podstawowym narzędziem do promocji atrakcji turystycznych dedykowanych tej grupie docelowej jest opracowanie edycji ,,Edukacyjnego Torunia” na rok 2019.
W zakres prac wchodzi:
– aktualizacja i rozszerzenie zasobu katalogowego atrakcji turystycznych dla dzieci i młodzieży,
– wydanie katalogu w dwóch wersjach: drukowanej (do dystrybucji na targach turystycznych) jak również multimedialnej – aktywny plik PDF z odnośnikami do stron podmiotów oferujących konkretne atrakcje i usługi.
Plik będzie do pobrania ze stron zarządzanych przez LOT Toruń oraz do wysyłki mailowej do szkół w całej Polsce.