Członkiem Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu może zostać osoba fizyczna, przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa, jednostka samorządu terytorialnego.

Aby się nim stać, należy wypełnić deklarację przystąpienia znajdującą się w załączniku poniżej i złożyć ją w Biurze LOT Toruń mieszczącym się przy Łokietka 3 w Toruniu.

Bycie Członkiem LOT Toruń zobowiązuje do płacenia rocznych składek uregulowanych Uchwałą Walnego Zebrania Członków LOT z dnia 25 czerwca 2019 roku oraz aktywnego uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia.

Jeżeli są Państwo zainteresowani, zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem.