Muzeum Okręgowe w Toruniu prowadzi starania o wpisanie kultury toruńskiego piernika na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.

Dotychczas odbyły się trzy spotkania depozytariuszy tradycji piernikarskich „Zachowajmy nasze piernikarskie dziedzictwo”: 13 czerwca 2024 roku, 18 kwietnia 2024 roku, 25 listopada 2023 roku, w Muzeum Toruńskiego Piernika, będącym oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu.

Inicjatywa ma na celu wpisanie tradycji piernikarskich, nieodłącznie związanych z Toruniem, na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Głównym celem jest kultywowanie pamięci, twórcza interpretacja tradycji piernikarskich oraz integracja potencjałów środowisk związanych z szeroko pojętym piernikarstwem. Opracowywaniu wniosku o wpis towarzyszą spotkania, które organizuje Muzeum Okręgowe w Toruniu w formie konsultacji społecznych. Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu bierze udział w staraniach, jest częścią tej ważnej inicjatywy, aby przyczynić się do zachowania piernikarskich tradycji Torunia. Razem dążymy do świadomego dbania o nasze dziedzictwo, aby piernik mógł żyć dalej, przekazując swoje smaki i historię kolejnym pokoleniom. Podczas spotkań rozmawiamy o ochronie i popularyzacji wyjątkowego dziedzictwa, które stanowi istotną część naszej kultury.

Muzeum Okręgowe w Toruniu udostępniło również kwestionariusz ankiety dotyczącej związków piernika i piernikarstwa z Toruniem. Jej wyniki dadzą odpowiedź na pytania, jaką rolę pełnią toruńskie tradycje piernikarskie w życiu mieszkańców Torunia, czy nasza tradycja piernikarska jest dla nas ważna, czy jesteśmy dumni z naszego dziedzictwa? Wypełnienie kwestionariusza zajmuje zaledwie kilka minut i jest całkowicie anonimowe. Zachęcamy do udziału w badaniu.

Link do kwestionariusza

 

Zdjęcie katarzynki wykonał Krzysztof Deczyński w Muzeum Toruńskiego Piernika, oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu.