Działamy w Toruniu od 2003 roku. Głównym celem stowarzyszenia jest promowanie Torunia jako miasta o bogatych walorach historycznych i turystycznych, zwiększanie turystyki przyjazdowej, a także wspieranie podmiotów gospodarczych związanych z szeroko rozumianą obsługą ruchu turystycznego.

Naszymi członkami są więc hotele, lokale gastronomiczne, przewodnicy, organizatorzy atrakcji turystycznych, jednostki samorządowe, osoby prywatne i wiele innych. Rokrocznie realizujemy wiele projektów i działań, które mają na celu rozpowszechnianie bogatej oferty Torunia wśród potencjalnych turystów, zarówno indywidualnych, biznesowych jak i grupowych.

Kładziemy nacisk na promocję piękna, gotyku i unikatowych walorów Grodu Kopernika, który od 1997 roku widnieje na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Organizujemy szkolenia branżowe, konferencje, uczestniczymy w targach krajowych i zagranicznych. Aktywnie działamy w kierunku rozwoju branży MICE w naszym mieście. Staramy się pośredniczyć w komunikacji miedzy organizatorami turystyki a jej odbiorcami.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w przypadku pytań, potrzeby przedstawienia szerszej oferty lub chęci nawiązania współpracy.

 

Podstawowe cele LOT Toruń :

* tworzenie pozytywnego wizerunku Torunia jako miejsca atrakcyjnego
dla turysty
* kreowanie i promowanie pozytywnego wizerunku Torunia na targach
krajowych i zagranicznych
* integracja szeroko pojętej branży turystycznej
* tworzenie i wspieranie rozwoju nowych produktów turystycznych
* działalność wydawnicza
* organizowanie podróży study tour dla dziennikarzy i biur podróży
* organizowanie szkoleń i doskonalenie kadr dla potrzeb turystyki
* badanie i analiza ruchu turystycznego w mieście