OPEN DAY IN TORUŃ

Kluczowym, z punktu widzenia promocji Torunia, ma stać się wydarzenie inaugurujące projekt MICE CITY TORUŃ 2019, tj. Open Day in Toruń. Wydarzenie uwzględnia organizację i realizację zjazdu kadry 200 managerów z szeroko pojętej branży MICE zaplanowane na 17 kwietnia 2019 roku. Toruń będzie mijescem spotkania specjalistów z zakresu organizacji eventów, konferencji oraz incentive travel. Dzień…

Read more

Kampania promocyjna ,,MICE CITY TORUŃ 2019″

Opracowanie koncepcji i realizacja kampanii promocyjnej MICE CITY – Toruń 2019 jako spójnej wizerunkowo kampanii realizowanej w myśl założeń Toruń Convention Bureau prezentującej potencjał Torunia w zakresie turystyki biznesowej. Odbiorcą docelowym są polscy i zagraniczni organizatorzy kongresów i konferencji. Do realizacji kampanii wykorzystamy najpopularniejsze obecnie kanały komunikacji, tj. strony internetowe, bannery odsyłające do domeny domowej,…

Read more

SMART TOURIST REGION

Projekt ma na celu wzmacnianie wizerunku Torunia jako turystycznego lidera na mapie Polski. Organizacja SMART TOURIST REGION jest zadaniem zastępującym realizowaną w poprzednich latach imprezę plenerową inaugurującą sezon turystyczny, której formuła powiela inne wydarzenia realizowane w mieście. Ideą działań działalności LOT Toruń jest komunikowanie, że Toruń jest atrakcyjny turystycznie przez cały rok, a zmienia się…

Read more

Rozwój turystyki przyjazdowej poprzez promocję spersonalizowanej oferty turystycznej miasta Torunia

Celem tego zadania jest promowanie ofert i produktów turystycznych dostarczanych przez podmioty działające w ramach stowarzyszenia za pośrednictwem stron internetowych zarządzanych przez LOT Toruń. Projekt obejmuje: 1. Merytoryczną pracę nad publikowanymi treściami, aktualizacją wpisów turystycznych, czego efektem będzie precyzyjne dopasowanie treści do potrzeb odbiorców docelowych (potencjalnych turystów) odwiedzających strony internetowe zarządzane przez LOT Toruń: www.edukacyjnytorun.pl…

Read more

,,Edukacyjny Toruń” 2019

Kontynuacja promocji Torunia w myśl strategi rozwoju PRIORYTET IV – wzmocnienie potencjału Torunia poprzez podkreślenie atrakcyjności miasta w jego bogatej oferty w zakresie turystyki edukacyjnej oraz jej bazy. Celem projektu jest skoncentrowanie działań na budowaniu pozytywnych wspomnień opartych na zabawie i nauce poprzez włączenie do tradycyjnych programów zwiedzania elementów rozrywki oraz rozbudzanie zainteresowania młodzieży, dla…

Read more

Gra planszowa ,,Edukacyjny Toruń”

Gra planszowa ,,Edukacyjny Toruń” jest rozszerzeniem koncepcji promocyjnej rekomendującej atrakcje i instytucje, które tworzą ofertę turystyczną Torunia. Ideą stworzenia takiej gry jest wykorzystanie elementu zabawy w celu zaciekawienia odbiorców obiektami włączonymi do gry. Gra planszowa zostanie wydrukowana na odwrocie mapy zabytkowego centrum Torunia, co dodatkowo podwyższy jej użyteczność podczas zwiedzania miasta. Gra połączona z mapą…

Read more