Celem tego zadania jest promowanie ofert i produktów turystycznych dostarczanych przez podmioty działające w ramach stowarzyszenia za pośrednictwem stron internetowych zarządzanych przez LOT Toruń.

Projekt obejmuje:
1. Merytoryczną pracę nad publikowanymi treściami, aktualizacją wpisów turystycznych, czego efektem będzie precyzyjne dopasowanie treści do potrzeb odbiorców docelowych (potencjalnych turystów) odwiedzających strony internetowe zarządzane przez LOT Toruń:
www.edukacyjnytorun.pl – rekomendowanie atrakcji turystycznych, których głównym odbiorcą lub osobą wywierającą wpływ na podejmowane decyzje dotyczące kierunku wyjazdu są dzieci i młodzież, zarówno w wyjazdach rodzinnych jak i wycieczkowych,
www.lottorun.pl – promocja walorów turystycznych Torunia na bazie dziedzictwa historycznego uwzględniająca potencjał kulturalny, artystyczny i sportowy miasta,
www.convention.torun.pl – promocja turystyki biznesowej skierowana do potencjalnych organizatorów kongresów i konferencji w Toruniu. Kreowanie wizerunku miasta, jako destynacji doskonałej do realizacji przedsięwzięć dla branży MICE.
2. Opracowanie treści reklamowych i projektów graficznych do publikacji drukowanych oraz internetowych – artykuły sponsorowane, moduły reklamowe, bannery internetowe, posty promowane na Facebooku.