Projekt ma na celu wzmacnianie wizerunku Torunia jako turystycznego lidera na mapie Polski.

Organizacja SMART TOURIST REGION jest zadaniem zastępującym realizowaną w poprzednich latach imprezę plenerową inaugurującą sezon turystyczny, której formuła powiela inne wydarzenia realizowane w mieście. Ideą działań działalności LOT Toruń jest komunikowanie, że Toruń jest atrakcyjny turystycznie przez cały rok, a zmienia się jedynie natężenie ruchu i profil turystów.
SMART TOURIST REGION w dalszej perspektywie powinien stać się jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych wzmacniających wizerunek Torunia jako lidera w Polsce.

Naszym celem jest:
– dostarczanie najnowszej wiedzy i trendów niezbędnych do rozwijania działalności w turystyce,
– rozwijanie kompetencji pracowników branży turystycznej,
– integrowanie środowisk przedsiębiorców działających w turystyce,
– wypracowanie pozytywnych relacji między operatorami bazy turystycznej a instytucjami otoczenia biznesowego i jednostkami samorządowymi,
– wzmacnianie pozycji Torunia jako turystycznego lidera.