10 marca 2020 roku pani Prezes LOT, Katarzyna Pachucy oraz wice prezes Magdalena Hoffmann, podpisały w obecności Prezydenta miasta Torunia umowę dotacyjną na działalność Stowarzyszenia w bieżącym roku. Dotacja ta umożliwi nam reprezentowanie i promowanie miast Torunia na targach turystycznych w Polsce.