Grudzień jest miesiącem wyjątkowym dla Torunia.

Miasto zostało powołane do życia 28 grudnia 1233 r., a 4 grudnia 1997 r. Zespół Staromiejski Torunia został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO.

Ratusz Staromiejski zlokalizowany w samym sercu toruńskiej zabytkowej starówki jest jedną z największych i najpiękniejszych tego typu budowli w Europie i stanowi symbol gotyckiego Zespołu Staromiejskiego.

Przez wieki był głównym ośrodkiem sądowym i siedzibą rady miejskiej. Podejmowano tu władców: wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego, a przede wszystkim królów Polski, którym wówczas gmach ten służył za czasową rezydencję. Z tego też powodu jedna z sal pierwszego piętra nosi nazwę Sali Królewskiej. To właśnie w niej zmarł król Jan Olbracht (w 1501 roku). W Ratuszu Staromiejskim miały miejsce także inne ważne wydarzenia historyczne: w 1454 roku wysłannicy króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka odebrali przysięgę wierności od przedstawicieli stanów ziem pruskich, a w 1645 roku, z inicjatywy króla Władysława IV, odbyła się „braterska rozmowa” pomiędzy katolikami i protestantami (Colloquium Charitativum). Obradowały tu sejmiki pruskie, a nawet sejmy polskie w latach 1520, 1576 i 1626 oraz sądy ziemskie chełmińskie.

Obecnie Ratusz Staromiejski w Toruniu jest główną siedzibą Muzeum Okręgowe w Toruniu.

W jego wnętrzach można podziwiać:
– Galerię Sztuki Gotyckiej z kolekcją unikatowych XIV-wiecznych witraży,
– ekspozycję prezentującą historię i rzemiosło artystyczne lat 1233–1793,
– wystawę Mennice i monety toruńskie 1233/1238–1765,
– Salę Mieszczańską z galerią portretów wybitnych mieszczan Torunia (XVI–XVIII wiek), w której znajduje się również portret Mikołaja Kopernika – bodaj najsłynniejszy wizerunek astronoma na świecie,
– Salę Królewską z najstarszym w kraju Pocztem królów polskich,
– kolekcję biżuterii Skarb ze Skrwilna, Skarb z Nieszawy,
– imponującą Galerię malarstwa polskiego od połowy XVIII w. do 2010 roku, z dziełami Jana Matejki, Wojciecha Gersona, Stanisława Ignacego Witkiewicza, Jacka Malczewskiego, Juliana Fałata, Andrzeja Wróblewskiego czy Zdzisława Beksińskiego.

Dodatkową atrakcją jest taras widokowy ulokowany na szczycie 40-metrowej Wieży Ratuszowej.

 

Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Miasta Toruń w ramach projektu „Całoroczna kampania promocyjna miasta Torunia w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu na rok 2022″.