Katarzyna Pachucy

Prezes LOT

Magdalena Hoffmann

Wiceprezes LOT

Jacek Żakowiecki

Skarbnik LOT

Ryszard Kruk

Członek Zarządu