Magdalena Hoffmann

Wiceprezes LOT

Jacek Żakowiecki

Skarbnik LOT

  Jacek Żakowiecki – dr nauk o kulturze fizycznej, absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku, adiunkt w Katedrze Nauk Społecznych, Menedżer kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Bankowej, autor publikacji naukowych z zakresu turystyki, turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej.

Ryszard Kruk

Prezes Zarządu

  Reżyser filmowy i animator ruchu turystycznego. Jest absolwentem biologii na UMK i reżyserii filmowej na AMA Film Academy. Był wieloletnim prezesem Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu i członkiem zarządu Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Pomysłodawca i koordynator Toruńskiego Klastra Turystycznego.