Wydarzenie to jest owocem zaangażowania i aktywności lokalnych władz miasta, które postanowiły podjąć inicjatywę i zacieśnić więzi z innymi historycznymi miastami hanzeatyckimi. Spotkanie odbywa się w ten weekend (22-25.06.2023) w Toruniu.

 

Miasta hanzeatyckie, które będą uczestniczyć w spotkaniu, to m.in. Lubecka, Hamburg, Gdańsk, Rostock, Bergen czy Brugia. Każde z tych miast ma swoje unikalne dziedzictwo i historyczne znaczenie jako ważne ośrodki handlu i kultury w czasach Hanzy.

 

Podczas spotkania, delegacje z poszczególnych miast hanzeatyckich będą miały okazję wymieniać się doświadczeniami, prezentować osiągnięcia oraz dyskutować na temat współpracy gospodarczej i kulturalnej. Będzie to doskonała okazja do budowania silniejszych relacji między miastami i promowania wymiany handlowej oraz turystycznej.

 

Toruń, jako jedno z najważniejszych miast hanzeatyckich, z pewnością wykorzysta to spotkanie do podkreślenia swojego bogatego dziedzictwa i atrakcji turystycznych. Miasto słynie z urokliwego Starego Miasta, które jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Będzie to idealna okazja, aby pokazać gościom piękno zabytkowej architektury i unikalnego charakteru miasta.

 

Organizacja spotkania miast hanzeatyckich w Toruniu jest ważnym krokiem w kierunku wzmacniania więzi między tymi historycznymi miejscowościami. Ta inicjatywa ma potencjał na przyczynienie się do wzrostu turystyki, wymiany kulturalnej i gospodarczej oraz pogłębienia zrozumienia dla dziedzictwa hanzeatyckiego.

 

W ramach wydarzenia zapraszamy na stoisko Lokalnej Organizacji Turystycznej na Rynku Nowomiejskim, gdzie czekają Cię nietuzinkowe spotkania z ciekawymi ludźmi i masa atrakcji! 

 

22-25 czerwca 2023 r. 

Spotkajmy się w Toruniu 

Toruńscy flisacy zapraszają na Hanzę

Pracownia witraży IntekArt zaprasza na Hanzę

Toruńscy Partacze zapraszają na Hanzę