Zapraszamy do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy i Centrum Innowacyjnej Edukacji w Toruniu.
Zadanie publiczne pn. „Polska Marka Turystyczna TORUŃ online” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0039/1603/UDOT/DT/BP z dnia 2 czerwca 2023 r.