Poznaj kulturę ludową i odpocznij w malowniczej scenerii na terenie Polskiej Marki Turystycznej TORUŃ.
Zapraszamy do Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.
Zadanie publiczne pn. „Polska Marka Turystyczna TORUŃ online” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0039/1603/UDOT/DT/BP z dnia 2 czerwca 2023 r.