Zwiedzanie atrakcji Polskiej Marki Turystycznej TORUŃ to wiele możliwości związanych m.in. z Kopernikiem, piernikiem, fortyfikacjami, flisactwem, odkrywaniem piękna Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę UNESCO.
Do kilkudniowego pobytu w naszym mieście zapraszają Copernicus Toruń Hotel i Hotel 1231.
Zadanie publiczne pn. „Polska Marka Turystyczna TORUŃ online” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0039/1603/UDOT/DT/BP z dnia 2 czerwca 2023 r.