Tradycyjne rzemiosło toruńskie możemy poznawać pośród zbiorów muzealnych oraz samodzielnie wykonując niepowtarzalną pamiątkę podczas interaktywnych warsztatów.
Zapraszamy do Muzeum Witraży Nisza i Pracowni Witraży Intek-Art w Toruniu oraz Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa w pobliskim Grębocinie.
Zadanie publiczne pn. „Polska Marka Turystyczna TORUŃ online” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0039/1603/UDOT/DT/BP z dnia 2 czerwca 2023 r.