Rok 2023 odbywa się pod patronatem Mikołaja Kopernika. W Toruniu możemy spojrzeć na dziedzictwo Kopernika z różnych perspektyw czasowych. Tutaj spotyka się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
Film powstał we współpracy z członkami Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu: Domem Mikołaja Kopernika – Oddziałem Muzeum Okręgowego w Toruniu, Fundacją Aleksandra Jabłońskiego i Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium – Toruń” oraz Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach.
Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Miasta Toruń w ramach projektu „Całoroczna kampania promocyjna miasta Torunia w ramach działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu na rok 2023″.
Zadanie jest realizowane dzięki wsparciu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach projektu „Promocja marki turystycznej Toruń w 2023 roku”.