Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu stworzyła Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny „Smakuj Toruń”.
Opracowaliśmy standard jakości. Powstał skrypt historyczno-kulinarny autorstwa prof. Jarosława Dumanowskiego, dr Marty Sikorskiej i Agnieszki Michałowskiej. Na jego podstawie trenerzy kulinarni oraz szefowie kuchni będą mogli przekazywać wiedzę o kuchni dawnej i tradycjach piernikowych oraz propagować dziedzictwo kulinarne Torunia. Uczestnicy szlaku wzięli udział w szkoleniu, które zakończyło się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.

Zadanie publiczne pn. „Stworzenie i promocja produktu sieciującego pn. „Toruński Piernikowy Szlak Kulinarny” na obszarze Polskiej Marki Turystycznej TORUŃ” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0038/1603/UDOT/DT/BP z dnia 2 czerwca 2023 r.