#CityWillWait

Działania pod hasłem #CityWillWait koncentrują się na turystycznej promocji miast w sferze on-line. (tu możesz wstawić zdjęcie z załącznika, ogolne kampanii). Inicjatorem akcji są cztery organizacje turystyczne działające w największych miastach (Gdańsk, Warszawa, Poznań, Łódź), które w zaistniałej sytuacji podjęły wspólne działania mające na celu przeciwdziałanie skutkom postępującego kryzysu. Do akcji dołączył też Lublin, a…