OPEN DAY IN TORUŃ

Kluczowym, z punktu widzenia promocji Torunia, ma stać się wydarzenie inaugurujące projekt MICE CITY TORUŃ 2019, tj. Open Day in Toruń. Wydarzenie uwzględnia organizację i realizację zjazdu kadry 200 managerów z szeroko pojętej branży MICE zaplanowane na 17 kwietnia 2019 roku. Toruń będzie mijescem spotkania specjalistów z zakresu organizacji eventów, konferencji oraz incentive travel. Dzień…

Kampania promocyjna ,,MICE CITY TORUŃ 2019″

Opracowanie koncepcji i realizacja kampanii promocyjnej MICE CITY – Toruń 2019 jako spójnej wizerunkowo kampanii realizowanej w myśl założeń Toruń Convention Bureau prezentującej potencjał Torunia w zakresie turystyki biznesowej. Odbiorcą docelowym są polscy i zagraniczni organizatorzy kongresów i konferencji. Do realizacji kampanii wykorzystamy najpopularniejsze obecnie kanały komunikacji, tj. strony internetowe, bannery odsyłające do domeny domowej,…

Gra planszowa ,,Edukacyjny Toruń”

Gra planszowa ,,Edukacyjny Toruń” jest rozszerzeniem koncepcji promocyjnej rekomendującej atrakcje i instytucje, które tworzą ofertę turystyczną Torunia. Ideą stworzenia takiej gry jest wykorzystanie elementu zabawy w celu zaciekawienia odbiorców obiektami włączonymi do gry. Gra planszowa zostanie wydrukowana na odwrocie mapy zabytkowego centrum Torunia, co dodatkowo podwyższy jej użyteczność podczas zwiedzania miasta. Gra połączona z mapą…